Morten Valvatne Meyer har bred erfaring fra å yte juridisk bistand innen et bredt spekter av forretningsjuridiske problemstillinger.

Mortens spesialområde er alminnelig forretningsjus innen områdene selskapsrett, kontrakt, fast eiendom, og skatt. Kundemassen er spredt innen en rekke ulike bransjer.

Blant annet yter Morten fortløpende juridisk bistand til både offentlige og private aktører i forbindelse med kjøp og salg av aksjer og virksomhet, inkludert planlegging, strukturering og gjennomføring. Dette omfatter et vidt spekter av type virksomheter, herunder virksomhet innen fast eiendom, teknologibedrifter, tjenesteleverandører etc. Arbeidet omfatter i stor grad planlegging, administrering og gjennomføring av en fullstendig gjennomgang av objektet som er gjenstand for oppkjøpet (due diligence). Dette gjelder alle relevante juridiske forhold. I tillegg kommer diverse etterfølgende bistand ved kontraktsforhandlinger og kontraktsutforming, samt gjennomføring og implementering.

En grunnleggende del av Morten sitt arbeidsområde relaterer seg til selskaps- og skatterett. Herunder har Morten omfattende erfaring fra å yte bistand ved gjennomføring selskapsrettslige omorganiseringer innen en rekke ulike bransjer. Morten har spesialfag innen bedriftsskatterett.

Videre har Morten gjennom flere år ytet omfattende kontraktsrettslig bistand i forbindelse med utforming, kvalitetssikring, tolkning og oppfølging av avtaler, både i forhold til standardavtaler og individuelt fremforhandlede avtaler. Arbeidet omfatter også kontraktsforhandlinger og rådgivning knyttet til kontraktsrettslige tvister.Morten har spesialfag innen kommersielle kontrakter.

En vesentlig del av den kontraktsrettslige bistanden relaterer seg til fast eiendoms rettsforhold. Dette omfatter i tillegg avklaring av tilknyttede problemstillinger vedrørende eiendomsrettslige forhold. Morten har videre omfattende erfaring med å yte bistand i eiendomstransaksjoner, og yter fortløpende bistand til kjøpere og selger av fast eiendom i alle prosesser blant annet som oppgjørsansvarlig. Morten har eiendomsmeglerforsikring.

CV

Arbeidserfaring

2022 - (d.d.) Assosiert Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2018 - 2022 Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2017 - 2018 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2014 - 2017 Fast Advokat/Senior Manager, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
2012 - 2014 Advokat, BDO Advokater AS (Oslo)
2010 - 2012 Advokatfullmektig/Associate, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
2010 Trainee, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
2008 - 2009 Saksbehandler, Jussformidlingen i Bergen

Utdanning

2010 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Verv

2018 - (d.d.) Medlem kontrollkomite, Bergen golfklubb
2016 - 2018 Bergen Golfklubb, Varastyremedlem
2010 - 2012 Bergen Golfklubb, Styremedlem
2008 - 2009 Bergen Glofklubb, Varastyremedlem

Publikasjoner

"Erverv av aksjer i single purpose eiendomsselskap", artikkel Revisjon og Regnskap, 2015