Tilbake

Morten Valvatne Meyer

Senioradvokat
Bergen

Mobil: +47 997 72 519
Send en e-post

Morten Valvatne Meyer har bred erfaring fra å yte juridisk bistand innen et bredt spekter av forretningsjuridiske problemstillinger. Hans spesialområde er alminnelig forretningsjus innen områdene selskapsrett, skatt, kontrakt og fast eiendom. Blant annet omfatter dette bistand i anledning med kjøp/salg av aksjer og virksomheter, bistand ved planlegging og gjennomføring av selskapsrettslige restruktureringer, og diverse bistand ved utforming, kvalitetssikring, tolkning og oppfølging av både standardavtaler og mer skreddersydde avtaleforhold.

Se utvidet CV