Nina Sørensen arbeider hovedsakelig med rådgiving innenfor offentlige anskaffelser, entrepriserett og kontraktsrett.

Nina bistår både private og offentlige klienter innenfor flere fagområder, primært offentlige anskaffelser, entrepriserett og kontraktsrett. Hun har inngående kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser, blant annet gjennom spesialfag i EU and EEA Public Procurement law ved Universitetet i Bergen. Nina har også bred erfaring med gjennomføring av anskaffelsesprosesser i praksis, blant annet som tidligere juridisk rådgiver i Bybanen Utbygging. Gjennom sin rådgiving viser hun en særlig forståelse for de utfordringer og problemstillinger som kan oppstå i anskaffelsesprosessene, både for oppdragsgiver- og leverandørsiden. Hun er også podcastvert for Anskaffelsespodden.

Nina har bred erfaring innenfor entrepriserett og standardkontrakter på entrepriserettens område. Hun bistår med fremforhandling og oppfølging av komplekse entreprisekontrakter, og rådgir også i tvister som måtte oppstå mellom byggherre, entreprenør, prosjekterende rådgivere mv.

CV

Arbeidserfaring

2023 - (d.d.) Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2021 - 2023 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2018 - 2021 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
2014 - 2018 Juridisk rådgiver, Bybanen Utbygging/Vestland fylkeskommune (tidl. Hordaland)

Utdanning

2008 - 2013 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2016 Spesialfag EU and EEA Public Procurement law, Universitetet i Bergen
2012 - 2013 Utevkslingsopphold ved Université René Descartes i Paris, Frakrike