Øyvind Grøneng arbeider hovedsakelig med shipping og sjørett, og har omfattende erfaring med tvisteløsning på dette området.

Øyvind bistår både rederier, assurandører og verksteder med problemstillinger knyttet til blant annet bygging, drift og kjøp og salg av skip, herunder kontraktsrettslig rådgivning og forhandlinger. Han har også bred erfaring med tvisteløsning, både for de alminnelige domstoler og voldgift, knyttet til blant annet byggeprosjekter, kjøp og salg av skip, certepartitvister, havarier og andre erstatningsrettslige problemstillinger.

CV

Erfaring

2022 - (d.d.) Assosiert Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2019 - 2022 Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2017 - 2019 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2014 - 2017 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wikborg Rein AS
2013 - 2014 Vitenskapelig assistent, Universitetet i Bergen

Utdanning

2014 Master i rettsvitenskap