Silje Færevåg Stokland arbeider i bransjeteamet for Eiendom.

Silje arbeider med kontraktsrett og forretningsjuridisk rådgivning, prosedyre, mekling og forhandlinger.

Hun arbeider også innen fagområdet arbeidsrett og skrev masteroppgave om Vikarbyrådirektivet. I løpet av studiene jobbet hun blant annet i eiendomsmeglerbransjen.