Silje Færevåg Stoklands hovedarbeidsfelt er relatert til shipping og sjørett, kontraktsrett og eiendomsrett.

Silje Færevåg Stokland bistår innenfor et bredt spekter av sjørettslige og kontraktsrettslige tema. Hun har betydelig erfaring innen tvisteløsning og prosedyre, både fra alminnelige domstoler og voldgift. Hun har videre omfattende erfaring med regelverket for arbeidsforhold til sjøs, og bistår regelmessig både rederier og organisasjoner i skipsarbeidsrettslige spørsmål.

Silje er også tilknyttet SVWs bransjeteam for eiendom, hvor hun rådgir innenfor en rekke eiendomsrettslige problemstillinger.

CV

Arbeidserfaring

2022 - (d.d.) Associate Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2018 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2014 - 2018 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2013 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2011 - 2012 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS
2010 Trainee, Advokatfirmaet Harris DA
2010 Trainee, Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS

Utdanning

2011 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen