Silje Færevåg Stokland har bred forretningsjuridisk bakgrunn, og har sine spesialområder innenfor shipping, insolvens og eiendom.

Silje bistår selskaper innen sjørett, eiendomsrett og generell kontraktsrett. Hun har betydelig erfaring innen tvisteløsning og prosedyre, både fra alminnelige domstoler og voldgift. Hun har også vært dommerfullmektig i Hordaland tingrett.

Silje jobber videre med insolvensrettslige spørsmål, og er oppnevnt som bostyrer i konkurs ved Hordaland tingrett.

Silje har også omfattende erfaring med regelverket for arbeidsforhold til sjøs, og bistår regelmessig rederier i skipsarbeidsrettslige spørsmål.

CV

Arbeidserfaring

2022 - (d.d.) Associate Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2018 - (d.d.) Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2014 - 2018 Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2013 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2011 - 2012 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS
2010 Trainee, Advokatfirmaet Harris DA
2010 Trainee, Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS

Utdanning

2011 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen