Siri Merethe Rønning har mer enn 20 års erfaring med problemstillinger relatert til forretnings- og organisasjonsutvikling.

Siri har bred operasjonell arbeidserfaring fra privat næringsliv og offentlige eide selskaper. Hennes kompetanseområde omfatter fast eiendom og arbeids- og selskapsrettslige sider av ledelse og forretningsutvikling i ulike typer selskaper. Hun har flere styreverv og er en erfaren prosjekt- og prosessleder samt foredragsholder.

CV

Arbeidserfaring

2023 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2021 - 2022 Senioradvokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2015 - 2021 Advokat, SMR Consult Advokatfirma
2012 - 2015 Eiendoms- og forvaltningssjef, Trondheim Havn IKS
2002 - 2012 Konsernadvokat, Basale AS
1999 - 2002 Advokatfullmektig/advokat, Hakon Gruppen AS
1997 - 1999 Juridisk rådgiver, Steen & Strøm ASA
1995 - 1997 Juridisk rådgiver, Hakon Gruppen AS

Utdanning

2020 Master of Management, (strategi og forretningsutvikling) NTNU
1996 Juridisk Embetseksamen, Universitetet i Oslo
1995 Semesteremne, Engelsk for jurister, Universitetet i Oslo

Verv

2022 - (d.d.) Medlem fagråd styrearbeid, Næringsforeningen i Trondheimsregionen
2021 - (d.d.) Styreleder, Pro Invenia AS
2021 - (d.d.) Nettverksfasilitator, Senter for Eiendomsfag
2020 - (d.d.) Universitetslektor juridiske fag 20% stilling, NTNU, Fakultet for økonomi
2019 - (d.d.) Faglig leder, North Bridge Eiendomsforvaltning AS
2018 - (d.d.) Styreleder, Aberdeen Standard Norway Balanced Property Fund AS
2018 - (d.d.) Medlem Kontrollkomiteen, Rosenborg Ballklub
2015 - 2021 Styreleder, Poseidon Holding AS med datterselskap
2016 - (d.d.) Styremedlem/styreleder, Stjørdal Kulturutvikling AS
2015 - 2021 Styremedlem/styreleder, Trondheim Spektrum AS
2015 - 2019 Styreleder, Trym Næring AS med datterselskaper
2015 - 2018 Daglig leder, Adolf Øiens Fond
2003 - 2012 Styreleder/faglig leder, Basale Næringsmegling AS

Publikasjoner

Eierstyring og selskapsledelse i teknologiselskap i Trondheimsregionen NTNU, 2020