Trine Lise Fromreide har arbeidet i mer enn 20 år som forretningsjuridisk advokat for nasjonale og internasjonale aktører både i privat og offentlig sektor.

Trine Lise er partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, og yter juridisk bistand under rammeavtale eller prosjektlevering til en rekke større aktører både i offentlig og privat sektor.

Hun har således opparbeidet seg en betydelig kompetanse til å prosjektlede juridisk bistand fra advokater med spesialkompetansen innen ulike fagfelt, til større aktører. Trine Lise arbeider tett med ledelse og styrende organer, og i offentlig sektor vil det i en rekke av oppdragene også være behov for å arbeide mot de ulike politiske prosesser.

Trine Lises spesialområder er arbeidsrett, varslingssaker, granskning/faktaundersøkelser, kontraktsrett og offentlige anskaffelser, herunder arbeider hun mye med ulike typer forhandlinger. Hun har også bred erfaring fra å opptre som prosessfullmektig i tvistesaker fra sine rettsområder for domstolen.

Trine Lise brukes ofte som foredragsholder innen de fagfelter hun arbeider med, har skrevet en rekke publikasjoner og er en av arrangørene av Anskaffelsesdagen i Bergen.

Trine Lise Fromreide is an exceptionally good partner to discuss employment law issues with.

- Legal 500
CV

Arbeidserfaring

2016 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2013 - 2016 Direktør, Advokatfirmaet PwC
2003 - 2003 Manager og deretter Senior Manager, Advokatfirmet PwC
2003 - 2003 Dommerfullmektig, Bergen tingrett
2002 - 2002 Dommerfullmektig, Midhordland tingrett
1999 - 2003 Advokatfullmektig og advokat, Wikborg & Rein Advokatfirma

Utdanning

1999 Cand. Jur., Universitetet i Bergen
1993 Bedriftsøkonom, Norges Handelshøyskole (NHH)

Publikasjoner

Bruk av stiftelser ved organisering av offentlig virksomhet Kommunal Økonomi
Kommune-sammenslåing – hva gjør kommunene med allerede inngåtte kontrakter og forestående innkjøp? Kommunal Økonomi, 2016
Kommunesammenslåing - hvilke arbeidsrettslige problemstillinger møter kommunen og arbeidstaker Kommunal Økonomi, 2015
Organisering av offentlig virksomhet i aksjeselskap, med vekt på offentlige anskaffelser Kommunal Økonomi, 2012
Etiske hensyn ved offentlige innkjøp Juristkontakt, 2012
Organisering av kulturhus i kommuner med vekt på offentlige anskaffelser Kommunal Økonomi, 2012
Offentlige anskaffelse – etikk som tildelingskriterium Dagens Næringsliv, 2012