Tilbake

Kristiansand

Som et av de største for­ret­ningsjuridiske kom­petansemiljøene på Sør­lan­det dekker vi alle aspek­ter ved næringslivet. Simon­sen Vogt Wiig i Kris­tiansand rep­re­sen­terer lokal spis­skom­petanse, kom­bin­ert med lands­dekkende bredde- og spe­sialkom­petanse. Kon­toret teller i dag 10 advokater/advokatfullmektiger.

Markensgate 9
Postboks 437
4604 Kristiansand

Telefon: 38 17 00 80
Fax: 38 17 00 81
post.kristiansand@svw.no

Veibeskrivelse