Tromsø

Simon­sen Vogt Wiig i Tromsø rep­re­sen­terer lokal spis­skom­petanse kom­bin­ert med lands­dekkende bredde- og spe­sialkom­petanse.

Simon­sen Vogt Wiig i Tromsø utgjør et sterkt for­retningsmes­sig kom­petansemiljø i Nord-Norge, og dekker alle aspek­ter innen næringslivet.

Kon­toret teller i dag 10 advokater/advokatfullmektiger.

Fredrik Langes gate 19-21
Postboks 929
9259 Tromsø
Se alle som jobber i Tromsø