Oslo Life Science Forum

Oslo Life Science Forum er en møteplass for aktører innenfor helsenæringen, etablert i et strategisk samarbeid mellom Simonsen Vogt Wiig, Rud Pedersen, Menon Economics og Melanor.

Vi møtes hvert kvartal for å sette fokus på og debattere aktuelle utfordringer aktørene i helsenæringen står ovenfor. Vi vil møtes fysisk og arrangere paneldebatter eller rundbordskonferanser med deltakere fra offentlige myndigheter, innkjøpere og leverandørsiden.

Ønsker du å være med?