I desember 2020 avsa Gulating lagmannsrett dom i en sak hvor et vikarbyrå hadde permittert og deretter nedbemannet en ansatt som ikke lot seg leie ut. Både permittering og oppsigelse ble kjent ugyldig. Men hva betyr dommen for vikarbyråbransjen? Det er jo nemlig ikke uvanlig at vikarbyrå står i en situasjon hvor man har enkeltansatte som man over tid ikke får leid ut. Betyr dommen at vikarbyråer ikke kan verken permittere eller nedbemanne disse?

I podcasten tar vi for oss dommen og lagmannsrettens vurderinger og tenker høyt om argumentasjon og resultat.