Anskaffelsesområdet blir mer og mer komplekst, og omtales som “endringsmuskelen” som skal drive frem utvikling og omstilling i samfunnet, fra bærekraftige anskaffelser, til innovasjon, og ivaretakelse av menneskerettigheter og lønns- og arbeidsvilkår i leverandørkjeden.

Har offentlige virksomheter tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å gjennomføre gode anskaffelser, i tråd med stadig nye krav og politiske målsettinger? Er vi for eksempel rustet til å nå de politiske klima- og miljømålene når den opplevde kompetansen er gått ned og 2/3 av virksomhetene ikke opplever å ha tilstrekkelig kompetanse på området?

I kontraktsoppfølgingen opplever 80 % å ikke ha tilstrekkelig tid og ressurser. Klarer vi da å sikre sikre gevinster og sørge for faktisk behovsdekning og riktig kvalitet?

Og når innkjøpsvirksomhetene ikke opplever å ha tilstrekkelig tid til å gjøre gode anskaffelser – har man da tid og ressurser til å gjennomføre kompetansehevende tiltak?

Malin, Siv Helén og Nina diskuterer disse viktige problemstillingene i lys av resultatene fra Anskaffelsesundersøkelsen 2022.

Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.
Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no