I denne episoden tar advokatene Nanna W. Christensen og Olav Haukeli for seg hvordan leieunntaket i anskaffelsesforskriften § 2-4 er videreutviklet gjennom praksis fra EU-domstolen og KOFA, og ser nærmere på hvor grensene går.

Hva er formålet med leieunntaket? Hvilke vilkår må være oppfylt slik at leieunntaket til anvendelse, og anskaffelsen er unntatt fra anskaffelsesregelverket? Hva legges avgjørende vekt på i praksis når en står ovenfor en kontrakt som både inneholder elementer av tjenestekontrakt og bygge- og anleggskontrakt? Hvilke praktiske konsekvenser får det dersom oppdragsgiver feilaktig har benyttet leieunntaket, men skulle ha kunngjort konkurransen?

Anskaffelsespodden er en podkastserie med spennende og aktuelle anskaffelsesrettslige temaer, i regi av eksperter fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig – i samarbeid med Anbud365.

Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.
Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no