Bybanen Utbygging er en byggherreorganisasjon i Vestland fylkeskommune, og som leder for anskaffelser i 17 år har Ole Wilhelm lang erfaring med komplekse innkjøp, særlig anskaffelse av entreprisekontrakter. Ole Wilhelm og Nina diskuterer gjennomføringen av innkjøpsprosessene fra en praktisk innfallsvinkel, og tar for seg forberedelsesfasen, evaluerings- og forhandlingsfasen, og også avslutningen av selve innkjøpet.

Hva er hovedmålsettingen med disse prosessene, og hvordan gjennomføres innkjøpene i et av vestlandets største samferdselsprosjekter, Bybanen i Bergen? Ole Wilhelm fremhever viktigheten av et godt innkjøp som en forutsetning for et godt prosjekt og en vellykket kontraktsgjennomføring. Hvordan klarer innkjøpsteamet å identifisere den beste leverandøren? Og hvordan kan man bruke innkjøpsprosessen for å legge til rette for et godt samarbeid og en vellykket kontraktsgjennomføring?

Svarene får du i denne episoden av Anskaffelsespodden.

 

Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.
Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no