Reglene om beregning av kontraktsverdi kan være kompliserte. Dersom oppdragsgiver regelmessig inngår flere kontrakter som anses som “liknende” iht. anskaffelsesforskriften § 5-4 (9) a, skal den samlede verdien av disse legges til grunn for beregningen ved anskaffelse av en ny kontrakt. Hva ligger i dette vilkåret, når er det snakk om “liknende” kontrakter? Spørsmålet er behandlet i en forholdsvis ny lagmannsrettsdom – LB-2021-36870 – som Arne og Nina ser nærmere på.

Dersom kontraktene er “liknende” vil verdien for den nye kontrakten som skal anskaffes nødvendigvis bli høyere enn dersom de ikke er “liknende” – dette vil ha betydning for oppdragsgivers kunngjøringsplikt av ny kontrakt. Hvis oppdragsgiver trår feil her og ikke overholder kunngjøringsplikten, kan det bli spørsmål om overtredelsesgebyr som følge av en ulovlig direkte anskaffelse.

Hva må oppdragsgiver særlig være oppmerksom på dersom det gjøres flere linkende innkjøp? Når må disse sees i sammenheng? Og hvilke interne tiltak kan oppdragsgiver iverksette for å redusere risiko for forskriftsbrudd ved verdiberegning? Og er det noe leverandørene kan gjøre dersom samme type kontrakt stadig blir tildelt én aktør uten konkurranse?

Svarene får du i denne episoden av Anskaffelsespodden.

Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.
Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no