Forskriften er gjennomgående mer fleksibel og har mindre detaljerte prosedyreregler enn anskaffelsesforskriften – men hva ligger i denne fleksibiliteten, og hvor reell er den i praksis?

Jahn Egil og Nina ser også nærmere på hvordan oppdragsgiver skal forholde seg til blandende anskaffelser, der det som anskaffes dels skal benyttes til forsyningsaktiviteter og dels til aktiviteter som omfattes av anskaffelsesforskriften. Og hva er konsekvensene dersom oppdragsgiver trår feil og gjennomfører en anskaffelse etter forsyningsforskriften når den egentlig faller inn under anskaffelsesforskriften?

Få med deg denne episoden av Anskaffelsespodden!