Miljø- og klimakrav kan ivaretas på en rekke ulike måter i offentlige anskaffelser. Departementet har derfor gått bredt ut ved å oppstille flere alternativer og å stille mange spørsmål til høringsinstansene. Er det enkleste og beste å stille et generelt krav om at miljø skal være et tildelingskriterium som må vektes minst 30 %, eller bør oppdragsgivere gis mulighet til selv å vurdere hvordan miljø best kan ivaretas i den enkelte anskaffelse? Bør det føres tilsyn med at slike krav faktisk oppstilles? Et annet spørsmål som oppstår, er om et generelt krav om miljø som tildelingskriterium kan stride mot anskaffelseslovens formål.

Få med deg denne episoden av Anskaffelsespodden for å få et nærmere innblikk i forslaget og hva vi kan vente oss av nye regler til sommeren.

Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.
Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no