Oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og avvisning av leverandører grunnet manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav leder ikke sjelden til tvister/uenigheter mellom oppdragsgiver og leverandør.

Hvor stort er egentlig oppdragsgivers innkjøpsfaglige skjønn ved fastsettelse/tolkning av kvalifikasjonskrav, og hva bør leverandører særlig være oppmerksom på når skjønnspregede kvalifikasjonskrav skal besvares/dokumenteres? Nina og Espen ser nærmere på noen sentrale problemstillinger i lys av Flage maskin-dommen fra Høyesterett.

Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.
Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no

 

Close up White book marked by sticky note
Se også

Anskaffelsespodden episode 20: Kvalifikasjonskrav – ettersendelse og avklaring

I denne episoden gjennomgår vi hvilke regler som gjelder for ettersendelse av dokumenter som gjelder oppfyllelsen av kvalifikasjonskrav.