I denne episoden av Anskaffelsespodden tar senioradvokatene Guro Skar Forseth og Olav E Haukeli for seg reglene om innsyn og beskyttelse av forretningshemmeligheter i lys av de særlige hensynene som gjør seg gjeldende i offentlige anskaffelser. Hvordan kan oppdragsgivere og leverandører best håndtere de situasjonene som oppstår i forbindelse med innsynsbegjæringer? Er det noen grep man kan gjøre for å redusere arbeidsmengden innsynsbegjæringer medfører?

Guro er ny i Simonsen Vogt Wiig, men har bred bakgrunn blant annet som advokat og innkjøper i FLO. I denne episoden deler hun av sine erfaringer til nytte for både leverandører og oppdragsgivere.

Etter en ny dom fra EU-domstolen oppstår det også spørsmål om de norske innsynsreglene må vurderes annerledes i lys av anskaffelsesdirektivet. Dette er noen av teamene som Guro og Olav gjennomgår i denne episoden.

Få med deg denne episoden av Anskaffelsespodden!

Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.
Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no