Oppdragsgiver har aldri plikt til å gjennomføre en kunngjort konkurranse og inngå kontrakt, men i visse tilfeller kan en avlysning likevel medføre erstatningsansvar.  

Vi har med denne høyesterettsdommen fått viktige avklaringer, blant annet at krav om erstatning for positiv kontraktsinteresse må være erstatningsrettslig vernet for at leverandøren skal få medhold.

Få med deg denne episoden for å få oversikt over erstatningsreglene ved avlysning av konkurranse. 

Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.
Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no