Oppdragsgiver risikerer overtredelsesgebyr og andre sanksjoner dersom det gjøres feil i anskaffelsen – denne risikoen er reell, og påvirker de valg som tas, for eksempel ved at oppdragsgiver legger unødig bånd på seg i gjennomføring av forhandlingsprosessen. Oppdragsgiver får da ikke brukt handlingsrommet i regelverket, og får heller ikke benyttet konkurransen på en kommersielt fornuftig måte. Det kan igjen medføre at sluttleveransen ikke blir optimal.  

“Offentlige anskaffelser er for folk med nerver av stål”. Hvordan skal oppdragsgiver håndtere risikoen for brudd på regelverket? Hvordan kan man unngå at denne “frykten” hindrer de gode innkjøpene? Og hvordan kan oppdragsgiver veilede leverandørene, uten at det går på bekostning av likebehandlingsprinsippet?   

Få med deg denne episoden av Anskaffelsespodden.

Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.
Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no