Dersom en oppdragsgiver foretar en ulovlig direkte anskaffelse, kan dette bli møtt med sanksjoner, herunder overtredelsesgebyr ilagt av KOFA. KOFA kan imidlertid bare ilegge overtredelsesgebyr 2 år etter den ulovlige direkte anskaffelsen ble foretatt.  

I tidligere praksis har KOFA i noen tilfeller ilagt overtredelsesgebyr på grunn av oppsigelsesplikt selv om 2-årsfristen hadde løpt ut. I en ny stornemndsavgjørelse fraviker imidlertid KOFA praksisen og legger til grunn at det ikke foreligger noen oppsigelsesplikt i norsk rett. Hvilke konsekvenser får dette i praksis? 

Få med deg denne episoden av Anskaffelsespodden!

Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.
Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta nyheter og invitasjoner innenfor offentlige anskaffelser!


Thanks for submission