Det offentlige skal som hovedregel kunne organisere sin virksomhet som de selv ønsker og i visse tilfeller kan det offentlige dekke sine behov for varer/tjenester gjennom samarbeid med andre offentlige aktører.  

Når det oppstår behov for varer/tjenester er utgangspunktet likevel at dette skal kunngjøres i markedet iht. anskaffelsesregelverket. Når kan det gjøres unntak fra dette utgangspunktet? I denne episoden går Trine Lise og Nina gjennom reglene for når det offentlige lovlig kan samarbeide, blant annet gjennom tildeling av enerett og gjennom ulike former for egenregi. 

Temaet er praktisk viktig for det offentlige. Gjennom offentlig samarbeid kan offentlige ressurser benyttes på en effektiv måte. For leverandørmarkedet er det viktig å være oppmerksom på hvilke kontrakter som ikke blir gjenstand for konkurranse, ettersom offentlig samarbeid kan gå på bekostning av privat næringsliv.

Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.
Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no