Både oppdragsgivere og leverandører må forholde seg til en rekke ulike frister i forbindelse med offentlige anskaffelser. Til tross for at få regler er like absolutte som fristregler, er det et tema som sjeldent tas opp. I denne episoden ser Olav E. Haukeli og Anders Thue nærmere på de ulike sidene av fristreglene.

Et viktig spørsmål er når fristene begynner å løpe, både for tilbudsfristen og karensperioden. Nyere dommer fra EU-domstolene tilsier at det er grunnlag for å stille spørsmål ved enkelte av de reglene som lenge har vært praktisert i Norge.

Fristenes lengde og hva som skal til for at de opphører, er også temaer som gjennomgås i denne episoden av Anskaffelsespodden. 

Husk å følge podkasten for å få med deg de siste episodene.
Spørsmål eller temaforslag? Send gjerne en e-post til podkast@svw.no