I denne sommerspesialen av anskaffelsespodden vil Guro Skar Forseth og Olav E. Haukeli gjennomgå en rekke aktuelle tema fra det siste halve året.  

Vi vil blant annet gi en oppdatering på Høyesteretts sak Perpetuum Miljø mot Fauske og Sørfold kommuner, hvor lagmannsrettens avgjørelse nå er kommet. Videre ser vi kort på et nytt lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet med forslag til endringer i anskaffelsesloven knyttet til bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.   

Vi vil også ta en gjennomgang av noen aktuelle avgjørelser fra KOFA knyttet til kvalifikasjonskrav på ledelsessystemer, konsesjonskontrakter og ulovlig direkteanskaffelser.  

Få med deg denne episoden av Anskaffelsespodden.