I juni kom det nye retningslinjer fra EU-kommisjonen om anbudssamarbeid. Reglene om anbudssamarbeid er viktige å kjenne til både som leverandør og oppdragsgiver. Medfører de nye retningslinjene endringer i hva som er lovlig anbudssamarbeid etter norsk rett? 

Espen og Olav gjennomgår i denne episoden rettstilstanden og hva de nye retningslinjene sier. Hvilken betydning har det dersom samarbeidet mellom konkurrenter kan gi et tilbud som er bedre for oppdragsgiver? Og når er man egentlig konkurrenter?  

Få med deg nyeste episode av Anskaffelsespodden!