I denne episoden av Anskaffelsespodden går Guro og Christian gjennom de nye miljøkravene i anskaffelsesregelverket som trer i kraft fra 1. januar 2024. 

Gjennomgangen inkluderer en god drøftelse av den nye ordlyden i § 7-9, samt en vurdering av hva som ligger i kravet om å vekte miljø med minimum 30 %. Episoden reiser viktige spørsmål om betydningen av endringene i regelverket, herunder hvilken betydning det får for utformingen av anbudskonkurranser. Vil de nye kravene faktisk føre til mer miljøvennlige anskaffelser, og hvilken effekt vil det ha for miljøet? 

Få med deg den nyeste episoden av Anskaffelsespodden!