Alle som jobber med offentlige anskaffelser, må fra tid til annen forholde seg til KOFA. KOFA avsier relativt mange avgjørelser hvert år, og om man ikke er part eller representerer en part i en av disse sakene, så forholder de fleste seg til avgjørelsene og avklaringene som de gir. I nyeste episode av Anskaffelsespodden er det nettopp KOFA som er temaet. Olav E. Haukeli har i denne episoden med seg kollega Karin Fløistad, som nettopp har sittet to perioder som nemndsmedlem. 

Ikke alle saker er like godt egnet for den klagebehandlingen som det er lagt opp til for KOFA, mens andre saker egner seg bedre. Et sentralt spørsmål her er hvilke saker som leverandører egentlig bør klage inn for KOFA. Olav og Karin gjennomgår også betydningen av KOFAs avgjørelser, og ser på hvilken betydning avgjørelsene har som rettskilde. 

Få med deg nyeste episode av Anskaffelsespodden! 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta nyheter og invitasjoner innenfor offentlige anskaffelser!


Thanks for submission