Temaet for denne episoden er ivaretakelse av sikkerhetshensyn i offentlige anskaffelser. Senioradvokatene Olav E Haukeli og Kristine Farestvedt Nesse ser nærmere på hvilke regler som gjelder for de anskaffelsene hvor sikkerhetshensyn stiller krav til gjennomføringen av konkurransen. 

Episoden tar blant annet for seg hvilke hjemmelsgrunnlag som finnes for å ivareta sikkerhetsinteresser, herunder EØS-avtalen art. 123. Rekkeviddene for unntakene og rammene for rettslig overprøving belyses også i lys av rettspraksis. 

Denne episoden er nyttig for alle som jobber med offentlige anskaffelser og ønsker en bedre forståelse for hvordan sikkerhetshensyn kan ivaretas i anskaffelsene. 

Få med deg nyeste episode av Anskaffelsespodden! 

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta nyheter og invitasjoner innenfor offentlige anskaffelser!


Thanks for submission