I den såkalte Stendi-dommen fastslo Borgarting lagmannsrett at 27 oppdragstakere/konsulenter i realiteten var arbeidstakere. Hvis dommen blir stående må Stendi betale store summer i overtid og feriepenger – i tillegg til de konsulenthonorar selskapet allerede har betalt ut. Advokat Lill Egeland går gjennom dommen og forklarer hva man må være oppmerksom på hvis man engasjerer arbeidskraft som oppdragstakere eller konsulenter.