Skarning og Egeland ser nærmere på hvordan arbeidsgiver bør gå frem for å hjelpe den ansatte til å komme på rett spor og hva som skal til for å si opp dersom den ansatte ikke forbedrer seg. Typetilfellene “den vanskelige ansatte”, “mangelfull/dårlig jobbutførelse”, “skoft” og “den uærlige/uetiske medarbeideren” diskuteres og belyses.