Tenk deg at du som arbeidsgiver har landet en sluttavtale i en vanskelig sak etter mange timers forhandlinger i et møte. Noen uker kommer stevningen fra samme arbeidstaker. Han hevder at avtalen ikke gjelder og at han reelt sett ble sagt opp fra jobben sin. Dette var situasjonen i en lagmannsrettsavgjørelse fra 2022. I denne podcastepisoden går vi gjennom dommen for å se om det er noe læring å hente til neste gang en sluttavtale skal inngås.