Med oss i studio har vi Håkon Knudsen og Kristoffer Steen fra SVW i Trondheim. Vi snakker om reglene som gjelder og diskuterer praktiske viktige spørsmål, som f eks hva en arbeidsgiver må gjøre når ulykken inntreffer.  Vi gir konkrete råd om rapportering og kommunikasjon – både internt i organisasjonen og eksternt. Vi gir tips om hvordan arbeidsgiver skal opptre overfor Arbeidstilsynet og politiet.

Som alltid i Arbeids(retts)lunsj er målet vårt å gi lytterne innsikt, forståelse og praktiske verktøy for å håndtere komplekse arbeidsrettslige spørsmål. Så sett på deg hodetelefonene, ta med deg podcasten ut på tur, og bli med oss for en lærerik og engasjerende diskusjon.