Sammen ser de på hvordan virksomheten må følge opp sykmeldte og når virksomheten kan gå til oppsigelse. Hvilke praktiske grep bør tas underveis og hvordan skal man samarbeide med NAV.
Som alltid er episoden godt egnet for å ta med seg ut på tur.