Med ekspert Kristian Jacobsen fra Tredjepart som gjest, går vi gjennom de siste endringene i pensjonssystemet, fra aldersgrenser til sliterordninger.

  • Pensjonsalderen øker gradvis, avhengig av fødselsår, som en konsekvens av økt levealder.
  • Introduksjon av nye regler for tidlig pensjon, uføretrygdens overgang til alderspensjon, og endringer i arbeidsmiljølovens aldersgrenser.
  • Detaljer om den nye sliterordningen som en del av pensjonsforliket, inkludert hvem som kvalifiserer og hvordan det vil fungere.
  • Viktigheten av kompetanseheving og tilrettelegging i arbeidslivet for å muliggjøre at ansatte får jobbe lenger.
  • Råd og veiledning fra NAV og andre institusjoner vil bli styrket for å hjelpe enkeltpersoner med å navigere i pensjonssystemet.

Gjennom denne episoden får lytterne innsikt i de komplekse detaljene i pensjonsreformen og hvordan den berører både individ og samfunn.

Som alltid er episoden godt egnet for å ta seg med på tur.