I varslingssaker hvor det påstås dårlig arbeidsmiljø eller fryktbasert ledelse er det stor risiko for at selve håndteringen av saken kan forverre situasjonen. Kommer varselet i forbindelse med en pågående personalsak skal arbeidsgiver være ekstra oppmerksom. Men arbeidsgiver er slett ikke sjakk matt selv om slike varsler kommer.

I denne episoden av podcasten snakker vi om hvordan ledere bør håndtere varslinger i personalsaker.

Som alltid er episoden godt egnet for å ta med seg ut på en luftetur.