Med årene har det blitt et økt behov for bedre og mer omfattende systemer for å håndtere store dokumentmengder og effektivisere standardiserte prosesser. De fleste advokatfirmaer tilbyr i dag ulike digitale løsninger, enten direkte eller via en tredjepart. Er det blitt slik at advokatfirmaene nå også er blitt IT-leverandører? Hva kan, og bør, advokatfirmaene tilby? Og hvordan kan vi best møte behovet i tiden som kommer?

Med oss i studio har vi CDO Peter van Dam, som leder Simonsen Vogt Wiigs satsing på digitalisering, og partner Halvor Klingenberg, som deler erfaringer fra sitt arbeid innen finanssektoren.