Gjester i studio er partner Thom Erik Borgen og senioradvokat Nicholas Foss Barbantonis, som begge jobber mye i skjæringspunktet mellom juss og teknologi. Vi diskuterer den regulatoriske situasjonen for selvkjørende kjøretøy i Norge og Europa i dag, etiske og juridiske utfordringer, og drister oss også til noen spådommer om fremtiden.

 

 

Se også