SVW | Prosedyreskolen

Sikter du deg inn på en karriere som advokat? Prosedyreskolen gir deg muligheten til å lære de praktiske aspektene ved å skulle gå i retten.

Savner du praktisk læring på studiet? Er du nysgjerrig på hvordan det er å prosedere sivile saker i retten? Hos oss får du nå en unik mulighet til å lære av bransjens beste advokater innen tvisteløsning og prosedyre!

Prosedyreskolen retter seg mot studenter på 3. og 4. studieår, og som ønsker å få bedre innblikk i sivilrettslig prosedyre.

Gjennom 3 samlinger i våre lokaler på Filipstad Brygge i Oslo vil du få lære mer om sivilprosess, prosedyre og få nyttige tips på veien til advokatbevilling. Hver samling blir avsluttet med litt mat og drikke. Her kan du knytte kontakter med våre advokater og andre studenter. Den siste samlingen setter vi opp en Moot Court, etterfulgt av felles middag og utdeling av kursbevis.

Søk plass i dag!

Prosedyreskolen gir deg mulighet til å bli foredratt av og snakke med noen av de beste prosedyreadvokatene i landet. Når man gjennomfører den fiktive rettssaken, får man også tilbakemeldinger fra disse. For studenter i Oslo er dette verdifullt til når man skal ha prosedyredelen av eksamen i JUS4212 sivilprosess. Tilbudet er samtidig lite tidkrevende, så man får mye utbytte av tidsbruken. Man blir også kjent med studenter fra de andre studiestedene og de som jobber i firmaet gjennom det sosiale som skjer etter det faglige.

Eivind Midtgård, deltaker SVW Prosedyreskolen 2022