Real Estate Taxonomy - en taksonomi-app fra Simonsen Vogt Wiig

Real Estate -Taxonomy er en taksonomi-applikasjon for eiendomssektoren, som gir deg et førsteinntrykk av hvilke bærekraftsvurderinger du bør gjøre og hva taksonomireglene betyr for ditt eiendomsprosjekt og ditt eiendomsselskap.
Gå til appen

Eiendomssektoren har et stort klimaavtrykk. Fokus på bærekraftig bygging og forvaltning av eiendom blir viktig i perioden fremover, for at Norge skal kunne ivareta sine forpliktelser på bærekraftsområdet. Mange eiendomsaktører sertifiserer allerede sine eiendomsprosjekter med ordninger som BREEAM og lignende, og mange eiendomsaktører har også signert de grønne strakstiltakene for eiendomssektoren.

Men hva betyr egentlig taksonomireglene – og hvordan vil de i praksis påvirke din eiendomsinvestering?

Taksonomireglene er EU-regler som skal bidra til at en større andel av finansieringsmidlene rutes til bærekraftige investeringer. EU har fastsatt seks konkrete miljømål som investeringene og aktiviteten skal måles opp mot. Miljømålene har relevans både i forhold til oppføring av nye bygg, bygge- og rehabiliteringsaktivitet i eksisterende bygg og ved kjøp og eierskap til eiendom. Og taksonomisystemet er det screeningsystemet som skal brukes for å klassifisere om investeringen og aktivitet er bærekraftige eller ikke.

Banker og andre finansinstitusjoner samt store selskaper pålegges å gjennomføre og dokumentere aktsomhetsvurderinger og tiltak som gjøres for å sikre at aktiviteten og investeringene er mer bærekraftige. De samme aktørene plikter også å rapportere til offentlige myndigheter samt etterkomme innsynsbegjæringer med informasjon om hvordan selskapet jobber for å ivareta sine forpliktelser på området.

Det er flere utfordringer med de nye reglene. Screeningsystemene er fortsatt under utvikling. Screeningkriteriene er videre mange og tekniske – og det er lett å gå seg vill i detaljene. Og hele screeningsystemet er så langt engelskspråklig. Den kanskje største effekten av de nye reglene, er samtidig at taksonomireglene har en innebygget dominoeffekt.

Eiendomssektoren er en av sektorene der taksonomireglene vil få stor betydning. Dette henger sammen med at eiendomsinvesteringer i stor grad er fremmedkapitalfinansierte. For banken må evaluere ditt eiendomskjøp eller rehabiliteringsprosjekt opp mot taksonomireglene, når du ber om fremmedkapitalfinansiering. Tilsvarende vil også gjelde når ansvarlige investorer og store leietakere tar beslutninger om kjøp eller leie av eiendom. Bærekraft er derfor egnet til å påvirke attraktiviteten til din eiendom i perioden fremover – både som utleieobjekt og i forbindelse med salg.

Hvem er appen laget for?

Prop Taxonomy er en taksonomi-applikasjon for eiendomssektoren, som gir deg et førsteinntrykk av hvilke bærekraftsvurderinger du bør gjøre og hva taksonomireglene kan bety for ditt eiendomsprosjekt og ditt eiendomsselskap. Appen er oppdatert på de miljømålene og de tekniske screenings kravene som er gjeldende for eiendomssektoren.

Prop Taxonomy kan brukes både av selskaper som er pålagt å rapportere på bærekraftsmål i henhold til taksonomireglene, som et grunnlag for egen rapportering. Den kan også brukes på frivillig basis for å teste hvordan screeningkriteriene slår ut for din virksomhet, enkelteiendom eller eiendomsprosjekt.

Gjennom å svare på en håndfull spørsmål, genererer applikasjonen en rapport som gir deg en overordnet vurdering av hvordan ditt nybygg, rehabiliteringsprosjekt eller ditt kjøp/eierskap scorer i forhold til taksonomireglene, og hvor du kanskje skal prioritere din innsats for å oppnå en bedre score.