Shiponomy - en taksonomi-app fra Simonsen Vogt Wiig

For å bistå våre klienter i shippingsektoren med en første vurdering av hvordan EU’s Taksonomi for bærekraftig finans påvirker deres bedrift, har vi utviklet Shiponomy - en taksonomi-applikasjon for Shippingindustrien.
Gå til appen

Vi jobber tett med våre klienter for å bistå dem med å utvikle og velge bærekraftige løsninger. Det første steget vi tar er å få en forståelse av hvordan EU’s nye taksonomi for bærekraftige aktiviteter vil påvirke deres forretningsvirksomhet og drift, det andre steget er å velge rette løsninger. Simonsen Vogt Wiig har satt sammen et dedikert team med eksperter innenfor ESG compliance som står klare til å bistå ditt selskap med det du skulle lure på rundt dette nye rammeverket, som er i rask utvikling. Med et fokus på utvalgte økonomiske aktiviteter i shippingsektoren som anses spesielt relevante for bedrifter med et norsk fotavtrykk vil Shiponomy gi deg et førsteinntrykk av hva EU’s nye taksonomi for bærekraftige aktiviteter betyr for ditt selskap.

Appen er basert på de tekniske screenings kravene som for tiden er gjeldende for Shippingindustrien. Vi har fokusert på de virksomhetsaktiviteter som anses spesielt relevante for selskaper med et norsk fotavtrykk, men ytterligere aktiviteter som for eksempel skipskonstruksjon vil kunne legges til ved et senere tidspunkt. Gjennom å svare på en håndfull spørsmål autogenererer applikasjonen en rapport som gir en overordnet vurdering basert på deres innspill.

Hvem er appen laget for?

Shiponomy kan brukes av selskaper som er pålagt å rapportere på ikke-finansielle forhold, inkludert bærekraftsmål i henhold til Taxonomien. Den kan også brukes på en frivillig basis eller bare for å teste hvordan kriteriene slår ut for bedriftens økonomiske aktiviteter.