Trainee

Bastian jobber som advokatfullmektig ved Simonsen Vogt Wiigs kontor i Oslo. Han var trainee mens han studerte på sisteåret ved Universitetet i Bergen, og merket seg særlig hvor raskt det gikk før man følte seg inkludert i det sosiale miljøet.

– Jeg ble fort dratt med på lunsj, kaffe og andre små og store sosiale begivenheter. Kollegaene var interessert i hvilke saker du fikk jobbe med, hva du ellers drev på med og hvem du var, sier han. – Jeg fikk tildelt oppgaver som føltes betydningsfulle. Inntrykket mitt var at mine vurderinger ble tatt hensyn til, og det var en morsom erkjennelse at man hadde noe å tilføre, selv om man «kun» var student uten erfaring med rettsområdet.

Bastian mener det er mange fordeler med å ta traineeopphold under studiene; man får sette teori ut i praksis på en direkte og – etter hans mening – morsommere måte, og får økt faglig selvtillit. – Det kan også være vanskelig å differensiere mellom de ulike firmaene, og da gir et traineeopphold en god mulighet til å komme litt «under huden» på firmaer man synes virker interessante. Du får erfaring med ulike juridiske problemstillinger, og det er fint å ha med seg videre selv om det kanskje ikke er innenfor et rettsområde man vil jobbe videre med senere i livet. Hos SVW var jeg innom minst tre ulike avdelinger i løpet av oppholdet, og fikk godt grunnlag for å vite hva jeg likte å arbeide med, sier han.

På spørsmål om hvorfor han valgte SVW som arbeidsplass etter endt studie, svarer Bastian at det var en kombinasjon av at han som trainee trivdes veldig godt sosialt, samtidig som det ble lyst ut en stilling innenfor et område han interesserte seg for. – Selv om stillingen virket spennende, var det likevel en trygghet å kjenne de andre advokatene og vite at man kom godt overens med dem. Jeg vet at jeg alltid kan komme til kollegaene mine for råd.

Bastian er tilknyttet vårt team for finans og energi. Han føler seg heldig som får jobbe med en rekke ulike problemstillinger, knyttet til bl.a. fornybar energi og finansieringen av ulike prosjekter.

– De færreste dagene er like og det er stadig en ny utfordring. Vi jobber ofte på tvers av avdelinger, og får på denne måten god innsikt i hva de andre teamene arbeider med. Jobben krever også mer enn å bare kunne jussen, fordi det ofte er flere aspekter ved en sak enn hvem som til syvende og sist har rett. Klienter kan ha ulike interesser, og løsningen på en sak er derfor ikke gitt selv om man har sett problemstillingen før, avslutter Bastian.