Trainee

Olav er utdannet ved Universitetet i Oslo, og hadde under studiet flere traineeopphold i tillegg til relevant deltidsjobb som saksbehandler i Sivilombudsmannen. Han husker godt da han var trainee i SVW og hvor spennende det var å få jobbe med mange forskjellige sakstyper, innenfor ulike rettsområder og på forskjellige stadier.

– Oppdragene vi jobbet med spente alt fra helt nye oppdrag til ankesaker for Høyesterett, sier han. – Traineeopphold er den beste måten å se hvordan en arbeidsplass egentlig er. I tillegg får man mange gode kontakter og bedrer sjansene for å få jobb etter studiet.

Olavs beste råd til studenter som ønsker seg arbeidserfaring er å være aktiv: – Søk traineeopphold. Vær engasjert og interessert på Arbeidslivsdagene, i søknader og på intervjuer og vis hvorfor du passer til jobbene du søker på, anbefaler han.

Etter endt studie i 2016 begynte Olav som advokatfullmektig i Simonsen Vogt Wiigs avdeling for EU/EØS- og konkurranserett. Han valgte SVW både på grunn av det sosiale og det faglige miljøet. – Det er et veldig godt arbeidsmiljø med mange unge kolleger, noe som gjør at det er mye sosialt både på og utenfor jobb. I tillegg er det en kjempefordel at man ved å jobbe i et stort advokatfirma er omgitt av veldig dyktige og spesialiserte kolleger. På den måten er det veldig spennende å lære og utvikle seg.

Olav fikk nylig bevilling, og trives godt i rollen som advokat i et forretningsjuridisk advokatfirma. Når han skal beskrive hverdagen sin, er det første han kommenterer at dagene er veldig varierte.

– Ingen oppdrag er like, fordi det er forskjeller mellom klienter, hvilken rolle man har som advokat, hvilket stadium saken står på, hvilke spørsmål som oppstår i den enkelte saken, og hvilke kollegaer man jobber med. Man blir ikke bare utfordret som jurist, men også på de andre områdene som advokatrollen omfatter. Man skal både gi gode råde, kunne forhandle og kunne overbevise en dommer når man står i retten. Etter hvert jobber man også mer og mer selvstendig, og man blir gjerne mer spesialisert innenfor bestemte fagområder, avslutter Olav.