Vi deler opp seminaret i to deler for å gi dere maks påfyll av faglig innhold. Først tar vi for oss reglene knyttet til avslutning av en konkurranse, herunder reglene om avlysning og kravet til saklig grunn. Her er det en utvikling i praksis som vi vi ta dere gjennom. Del to av seminaret omhandler det aktuelle temaet miljøkrav i offentlige anskaffelser. Vi vil ta dere gjennom oppdragsgivers forpliktelse til å vektlegge miljøkrav og hvordan miljøkrav kan stilles. Motstykket er hvordan leverandørene kan forstå og bruke miljø som et konkurransefortrinn.

Foredragsholdere vil være advokater fra Simonsen Vogt Wiig.

Forumet avholdes digitalt, og lenke vil bli tilsendt på e-post i forkant. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Registrer meg