Applying Whistleblowing Best Practices in Norway

Dato: Mandag 28. november 2022
Tid: 09:00 - 10:00
Sted: Hvor som helst

Simonsen Vogt Wiig bistår mange klienter med håndtering av varslingssaker. I dette webinaret gir vi en innføring i det nye varslingsdirektivet og forteller hva det vil bety for norske virksomheter.

Med oss har vi vår samarbeidspartner WhistleB, som leverer varslingsplattformen vi tilbyr. Webinarets juridiske del vil bli gjennomført på norsk og simultanoversatt til engelsk. WhistleB vil fortelle mer om plattformen på engelsk, og dette vil bli simultanoversatt til norsk.