Arbeids(retts)lunsj spesialepisode: Nedstengning, permittering og nedbemanning

Dato: Mandag 25. januar 2021
Sted: Hvor som helst

Nedstengningen av flere østlandskommuner er dramatisk for næringslivet i de berørte kommunene, og medfører for mange et umiddelbart behov for å permittere hele eller deler av arbeidsstokken. Arbeidsrettsteamet i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har laget en spesialutgave av en tidligere podcast om permittering og nedbemanning. Vår mål er å hjelpe arbeidsgivere å opptre riktig i møte med det som for mange kan være et komplisert og ukjent regelverk.

Kom deg ut på tur mens du hører på!