Hjemmekontor eller ikke fra april?

Dato: Onsdag 15. april 2020
Tid: 15:00

På pressekonferansen 7. april 2020 informerte Regjeringen om oppheving av enkelte av smitteverntiltakene.

Det ble imidlertid understreket at de som kan jobbe på hjemmekontor fortsatt bør gjøre det. Vi snakker praktisk og juridisk om hvilke vurderinger og avveininger en arbeidsgiver med kontoransatte bør og må gjøre før de ansatte kalles tilbake på kontoret.