Hvordan skal virksomheten håndtere en fase med nye koronautbrudd?

Dato: Tirsdag 25. august 2020
Tid: 13:00 - 14:00

I en ny fase av koronautviklingen med risiko for nye utbrudd, og hvor også reiseråd og regler for smittevernhåndtering løpende endres, må bedriftene forberede seg godt og må tilpasse seg en situasjon der smitteutbrudd kan ramme virksomheten.

Konkrete eksempler den siste tiden viser viktigheten av gode planer og rutiner som sikrer en riktig og rettidig kommunikasjon og håndtering av risikoen for nye smitteutbrudd i virksomheten. Det forventes at bedriften handler raskt og i tråd med gjeldende krav og retningslinjer både i håndteringen av smittevern og personvern og for å ivareta hensynet til ansattes helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

I dette webinaret tar assosiert partner Malin Tønseth og partner Lill Egeland en gjennomgang av hvilke forventninger og krav som stilles til virksomheten. Vi ser blant annet på:

  • beredskapsplaner og risikostyring
  • rutiner for varsling av smitte
  • behandling av personopplysninger
  • plikter og rettigheter etter arbeidsmiljøloven

Webinaret kan følges fra desktop, mobil og nettbrett. Lenke vil bli tilsendt ved påmelding.

Ønsker du å motta nyhetsbrev og invitasjoner til seminarer om relevante tema?


Velg nyhetsbrev
Arbeidsrett
Corporate og M&A
ESG, bærekraft og compliance
Shipping maritime news
SVW Bergen
SVW Trondheim
Teknologi og media
E-post
Navn
Firma
Thanks for submission