Juridisk morgenkaffe: Forbigått leverandør – hva nå?

Dato: Fredag 21. april 2023
Tid: 08:30 - 09:30
Sted: Online

I samarbeid med Mercell inviterer vi til juridisk morgenkaffe fredag 21. april.

Hvem har ikke stått i denne situasjonen? Det er lagt ned en betydelig mengde arbeid i tilbudet, så blir du enten avvist eller taper konkurransen. Hvordan skal du som leverandør forholde deg – innsyn, klage, forføyning, eller rett og slett la være å gjøre noe?

Advokatene Anders Thue, Olav Endresen Haukeli og Espen Bakken kommer med en rekke tips og triks både til oppdragsgiversiden og leverandørsiden i denne situasjonen.