Juridisk morgenkaffe: Miljøledelsesystemer som kvalifikasjonskrav

Dato: Fredag 3. februar 2023
Tid: 08:30 - 09:30
Sted: Hvor som helst

I samarbeid med Mercell inviterer vi til juridisk morgenkaffe fredag 3. februar.

Vi ser at miljøledelsesystemer benyttes som kvalifikasjonskrav i flere og flere konkurranser. Miljø er viktig og det er nødvendig at det offentlige stiller krav til miljø i sine konkurranser for å påvirke leverandørmarkedet i «riktig retning». Men hvor bevisst er oppdragsgiver når kravet til miljøledelsesystem settes opp som kvalifikasjonskrav. Hva er et miljøledelsessystem? Hvordan bør oppdragsgiver formulere seg i kravstillingen? Hvilken type dokumentasjon kan og bør stilles?  Dette er bare noen få spørsmål som kan oppstilles.

Ofte ser vi at det stilles krav til sertifisering som ISO 14001, Miljøfyrtårn eller en annen europeisk standard eller tilsvarende, i henhold til eller basert på som alternativ dokumentasjon til en sertifisering. Hva betyr egentlig basert på, i henhold til eller tilsvarende. Er det i overenstemmelse med de grunnleggende prinsippene i loven § 4 å tolke disse kravene lempeligere enn ordlyden gir anvisning på når flere leverandører har tatt en betydelig kostnad ved sertifiseringen. Oppnår vi formålet ved å stille kravene eller er det bare blitt en formalitet?

I dette webinaret har vi gleden av å ha med oss Magnus Robbestad fra Veritech AS, og sammen vil vi diskutere miljøledelsesystemer som kvalifikasjonskrav.

Ta kaffen med oss da vel!

Vi sees.