Kontinuitetsplanlegging og risikostyring ved koronasmitte

Dato: Onsdag 18. mars 2020
Tid: 15:00

I en ny fase av koronasmitten hvor mange virksomheter opplever store konsekvenser i form av restriksjoner, tapt arbeidskraft, sviktende leveranser og manglende leveringsevne er det særlig viktig å håndtere kritiske funksjoner og å sikre kontinuitet for fortsatt operasjonell drift.

En juridisk beredskapsplan kan også være avgjørende til å styre unna store tap. Malin Tønseth gir konkrete råd om risikostyring som kan redusere virksomhetens tap i en krisesituasjon.