Korona - ikke automatisk force majeure

Dato: Mandag 16. mars 2020
Tid: 14:00

Vi står overfor det som er en meget utfordrende situasjon for næringslivet (og samfunnet for øvrig). Det er lett å tenke at så spesielle omstendigheter gir grunnlag for å "kaste kortene" og erklære "force majeure" eller tilsvarende.

Vi har allerede sett tilfeller hvor selskaper sender ut et «alminnelig» force majeure-varsel. Så enkelt er det ikke. Advokatene Tage Brigt A. Skoghøy og Frode A. Berntsen tar for seg ulike sider av problemkomplekset og gir praktiske råd om håndtering.